Windykacja oraz wsparcie komornika

Kategoria:

Opis

Windykacja jest terminem wykorzystywanym już od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Dokładnie definiuje się ją, jako dochodzenie swoich praw bądź też roszczeń, a również, jako obronę konieczną i zemstę. Kolokwialnie jest to ściąganie długów przez egzekucję administracyjną bądź też sądową. Windykacja jest to typ usługi pomocniczej z pośrednictwem finansowym. Jest zaliczana do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i ma swoje podstawy prawne. Wymaga szeregu czynności i decyzji, aby osiągnąć oczekiwany skutek. Wariant windykacji zależy od tego, w jaki sposób będą pobierane długi. Pierwszy krok to windykacja koncyliacyjna. Jakim sposobem sama nazwa wskazuje opiera się ona na współpracy między windykatorem, a dłużnikiem – tutaj pomoże również kancelaria komornicza. Jeśli ten drugi wyraża chęć na spłacenie długu należnego innej osobie bądź instytucji, wtedy na tym kończy windykacja. Jest to idylliczna odmiana ściągania należności. Jeśli nie poskutkuje na dłużnika, potrzebna jest interwencja sądu. Krok drugi to windykacja sądowna.

Kiedy dłużnik uchyla się od napełnienia zobowiązań, windykator uzyskuje wyrok sądowy lub ewentualnie nakaz zapłaty uzupełniony w klauzulę wykonalności. Jest on fundamentem do egzekucji komorniczej. Jako, iż wykonawcą tej czynności będzie komornik rozróżnimy windykację komorniczą i pokomorniczą. Dotyczy ona usług komornika, jaki egzekwuje należności po ówczesnym wypróbowaniu możliwości finansowych dłużnika.

W wielu przypadkach zdarza się tak, iż debent składa błędne oświadczenia o stanie majątkowym i ukrywa fakt, iż funkcjonuje na czarno lub też kłamie odnośnie zarobków. Wtenczas wobec nieuczciwego delikwenta prowadzi się proces windykacji karnej. Sprawa trafia do prokuratury we współpracy z wszelkimi organami ścigania. Jest to najmniej przyjemny rodzaj windykacji tak oznaczanej twardej – działania sądu, prokuratury. Stosuje się ją wobec dłużników długotrwałych tzw. ciężkich, wobec których wypada podjąć działania mocniejsze aniżeli rozmowa z dłużnikiem (windykacja miękka). Ten podział windykacji nie jest przyjmowany przez część windykatorów. Z reguły rodzaje windykacji klasyfikowane są jako polubowna, sądowa i karna.